Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Statut Szkoły 2262 2020-06-02
Dane Podstawowe 1946 2020-06-05
pracownicy szkoły 1539 2020-06-02
Organy Szkoły 1463 2020-06-01
Dla uczniów 1266 2020-06-04
plan lekcji 1061 2020-06-04
Rada Rodziców 924 2020-05-31
Dla rodziców 872 2020-06-03
Nauczyciele: 785 2020-06-04
Pracownicy obsługi szkoły 710 2020-06-02
Dyrektor 672 2020-06-03
Statut Szkoły 644 2020-06-03
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 627 2020-06-03
Samorząd uczniowski 604 2020-05-30
Aktualności 481 2020-05-31
klasyfikacja 478 2020-06-02
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 451 2020-05-31
Pracownicy szkoły 449 2020-06-02
Regulamin Rady Pedagogicznej 437 2020-05-30
Regulamin Rady Rodziców 436 2020-06-04
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 433 2020-06-01
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 404 2020-05-31
klasyfikacja 379 2020-06-02
plan lekcji 372 2020-06-02
klasyfikacja 364 2020-05-31
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 354 2020-06-01
Aktualności 347 2020-06-01
Prawo wewnątrzszkolne 335 2020-05-29
Budżet i majątek 184 2020-05-30
Statut szkoły 2018 183 2020-06-01
Bilans Jednostki Budżetowej 2018 141 2020-06-04
Zestawnienie zmian funduszu jednostki 2018 133 2020-06-03
Rachunek zysków i strat 2018 128 2020-06-02
Wprowadzenie zmian 2018 128 2020-06-04
Informacja dodatkowa 2018 110 2020-06-03