Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Statut Szkoły 2198 2019-10-16
Dane Podstawowe 1665 2019-10-19
pracownicy szkoły 1375 2019-10-19
Organy Szkoły 1225 2019-10-19
Dla uczniów 1136 2019-10-18
Rada Rodziców 852 2019-10-16
Dla rodziców 807 2019-10-16
plan lekcji 749 2019-10-18
Nauczyciele: 670 2019-10-16
Pracownicy obsługi szkoły 634 2019-10-15
Dyrektor 594 2019-10-15
Samorząd uczniowski 530 2019-10-16
Statut Szkoły 497 2019-10-18
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 474 2019-10-18
Aktualności 420 2019-10-18
klasyfikacja 410 2019-10-15
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 397 2019-10-16
Pracownicy szkoły 391 2019-10-18
Regulamin Rady Pedagogicznej 373 2019-10-15
Regulamin Rady Rodziców 369 2019-10-15
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 369 2019-10-17
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 349 2019-10-17
klasyfikacja 327 2019-10-19
klasyfikacja 319 2019-10-15
plan lekcji 294 2019-10-18
Aktualności 280 2019-10-18
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 279 2019-10-18
Prawo wewnątrzszkolne 273 2019-10-17
Statut szkoły 2018 105 2019-10-17
Budżet i majątek 84 2019-10-18
Bilans Jednostki Budżetowej 2018 52 2019-10-15
Wprowadzenie zmian 2018 51 2019-10-18
Zestawnienie zmian funduszu jednostki 2018 50 2019-10-15
Rachunek zysków i strat 2018 48 2019-10-15
Informacja dodatkowa 2018 44 2019-10-15