Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Rejestr zmian
nr ID Tytu Doda Data dodania Modyfikowa Data modyfikacji
11 Organy Szkoły Irena Jaskółka 2.12.2010 Irena Jaskółka 24.11.2011
19 Dyrektor Irena Jaskółka 2.12.2010 Irena Jaskółka 5.01.2011
21 pracownicy szkoły Irena Jaskółka 2.12.2010 Irena Jaskółka 31.01.2011
22 Dane Podstawowe Irena Jaskółka 5.01.2011
24 Pracownicy obsługi szkoły Irena Jaskółka 5.01.2011 Irena Jaskółka 22.09.2016
26 Regulamin Rady Pedagogicznej Irena Jaskółka 5.01.2011
27 Regulamin Rady Rodziców Irena Jaskółka 5.01.2011
28 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Irena Jaskółka 5.01.2011
31 Pracownicy szkoły Irena Jaskółka 31.01.2011 Irena Jaskółka 11.03.2013
33 Nauczyciele: Irena Jaskółka 31.01.2011 Irena Jaskółka 22.09.2016
36 Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI Irena Jaskółka 31.01.2011
37 Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI Irena Jaskółka 31.01.2011
39 Dla uczniów Irena Jaskółka 31.01.2011 Irena Jaskółka 22.09.2016
42 klasyfikacja Irena Jaskółka 31.01.2011
43 klasyfikacja Irena Jaskółka 31.01.2011
44 klasyfikacja Irena Jaskółka 31.01.2011
46 Dla rodziców Irena Jaskółka 23.11.2011 Irena Jaskółka 22.09.2016
48 Rada Rodziców Irena Jaskółka 23.11.2011 Irena Jaskółka 22.09.2016
52 Samorząd uczniowski Irena Jaskółka 24.11.2011 Irena Jaskółka 22.09.2016
66 Aktualności Irena Jaskółka 22.09.2014
67 Prawo wewnątrzszkolne Irena Jaskółka 22.09.2014
71 Aktualności Irena Jaskółka 10.10.2014
88 Statut Szkoły Irena Jaskółka 21.09.2016 Irena Jaskółka 21.09.2016
89 Statut Szkoły Irena Jaskółka 21.09.2016 Irena Jaskółka 10.12.2018
90 plan lekcji Irena Jaskółka 22.09.2016
91 plan lekcji Irena Jaskółka 22.09.2016 Irena Jaskółka 22.09.2016
92 Wyniki sprawdzianu 2016 r. Irena Jaskółka 22.09.2016 Irena Jaskółka 22.09.2016
93 Wyniki sprawdzianu 2016 r. Irena Jaskółka 22.09.2016
97 Statut szkoły 2018 Irena Jaskółka 10.12.2018
98 Budżet i majątek Irena Jaskółka 10.05.2019 Irena Jaskółka 10.05.2019
104 Bilans Jednostki Budżetowej 2018 Irena Jaskółka 10.05.2019
105 Informacja dodatkowa 2018 Irena Jaskółka 10.05.2019
107 Rachunek zysków i strat 2018 Irena Jaskółka 10.05.2019
109 Zestawnienie zmian funduszu jednostki 2018 Irena Jaskółka 10.05.2019
110 Wprowadzenie zmian 2018 Irena Jaskółka 10.05.2019